ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM – NGƯỜI LÃNH ĐẠO, TỔ CHỨC MỌI THẮNG LỢI CỦA CÁCH MẠNG VIỆT NAM

Giới thiệu Tổ chức Đảng

Ngày: 10:08 07/07/2014

Đảng bộ TCT có 42 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc, gồm 16 Đảng bộ và 26 Chi bộ cơ sở.
 
1. Kết quả phân tích Tổ chức cơ sở Đảng năm 2006 như sau:
 
 • Tổ chức cơ sở Đảng đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh: 60,52%
 •  
 • Tổ chức cơ sở Đảng đạt loại khá: 28,94%
 •  
 • TCCSĐ   yếu kém và   TCCSĐ chưa đánh giá do chờ thanh tra : 10,54%
 
2. Tổng số Đảng viên của Đảng bộ TCT TMSG hiện có trên 1100 đảng viên, trong đó :
 
 •  2,5% đảng viên dự bị.
 • 38,3% đảng viên là nữ.
 • 0,7% đảng viên   là dân tộc ít người.
 • 22,4% đảng viên   là quân nhân xuất ngũ.
 • 66% đảng viên tại các doanh nghiệp cổ phần.
 • 4,4% đảng viên dưới 31 tuổi và   25,4% đảng viên trên 50 tuổi.
 • Có 47,6% đảng viên có trình độ Cao đẳng, Đại học,Tiến sĩ, Phó Tiến sĩ. 34,7% là công nhân kỹ thuật.
 
3. Kết quả phân tích chất lượng đảng viên năm 2006 như sau :
 • Tổng số đảng viên dự phân tích : 1.125
 
Tổng số đảng viên đủ tư cách : 98,84%
  + Đảng viên được biểu dương ở cơ sở : 7,6%
  + Đảng viên được Đảng Ủy TCT khen   2 năm liền 2005 – 2006 : 2,8%
 
 • Tổng số Đảng viên vi phạm tư cách : 1,1%
 
4. Công tác phát triển Đảng viên mới: Trong năm 2006 đã kết nạp 82 Đảng viên mới.

Video

Hình ảnh

 • ssss
 • ssss
 • ssss
 • ssss
 • ssss
 • ssss

Chuyên đề