ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM – NGƯỜI LÃNH ĐẠO, TỔ CHỨC MỌI THẮNG LỢI CỦA CÁCH MẠNG VIỆT NAM

Kế hoạch số 33/KH-CĐTCT ngày 16/4/2018 của Công Đoàn TCT

Kế hoạch số 33/KH-CĐTCT ngày 16/4/2018 của Công Đoàn TCT về Kế hoạch tổ chức “Tháng Công nhân” lần thứ 10 và “Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động” năm 2018

.

 Tập tin văn bản: 33_Ke_hoach_Thang_Cong_nhan.pdf

Video

Hình ảnh

  • ssss
  • ssss
  • ssss
  • ssss
  • ssss
  • ssss

Chuyên đề