ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM – NGƯỜI LÃNH ĐẠO, TỔ CHỨC MỌI THẮNG LỢI CỦA CÁCH MẠNG VIỆT NAM

Tổng Công Ty Thương Mại Sài Gòn TNHH MTV tự hào là một doanh nghiệp trụ cột của Thành phố Hồ Chí Minh

I. TẦM NHÌN
 
Satra đặt mục tiêu trở thành Tập đòan kinh tế vững mạnh của Việt Nam, họat động đa ngành, chuyên sâu trên lĩnh vực sản xuất – thương mại – dịch vụ. SATRA luôn mang đến sự tin tưởng cho đối tác, hài lòng cho khách hàng và trách nhiệm vì cộng đồng.
 
II. GIÁ TRỊ CỐT LỖI
 
Tại SATRA chúng tôi luôn hành động dựa trên những giá trị sau:
 
Trách nhiệm xã hội: Với trách nhiệm của một doanh nghiệp chủ lực thành phố Hồ Chí Minh, Satra không chỉ họat động vì mục đích kinh doanh mà bên cạnh đó còn thực thi các nhiệm vụ chính trị - xã hội vì lợi ích của cộng đồng.
 
Con người: Cam kết luôn là một doanh nghiệp cung cấp môi trường làm việc và cơ hội phát triển tốt nhất cho nhân viên.
 
Trung thực: là một phần trong tòan bộ công việc Satra tiến hành, là nền tảng cho sự thành công của Satra. Sự trung thực có tầm quan trọng trong việc cung cấp các dịch vụ và sản phẩm có chất lượng tới người tiêu dùng với trình độ chuyên môn và tính minh bạch cao. Trung thực là luôn đặt lợi ích khách hàng lên hàng đầu.
 
Chất lượng: Satra cam kết đề cao tầm quan trọng về chất lượng của sản phẩm dịch vụ mà Satra cung cấp, chú trọng đến mọi vấn đề liên quan đến nhu cầu thiết yếu của khách hàng. Thị hiếu có thể thay đổi theo thời gian nhưng tham vọng mạnh mẽ của con người về chất lượng là không thay đổi. Vì vậy, Satra ý thức sâu sắc trách nhiệm của mình với cam kết lâu dài đảm bảo hàng hóa dịch vụ có chất lượng cao cho Việt Nam. Mục tiêu là đem đến sản phẩm chất lượng cho mọi người.
 
Hiệu quả: Nổ lực hết mình để tối đa hóa lợi nhuận nhưng luôn đặt uy tín Satra và yếu tố chất lượng hàng hóa, dịch vụ lên hàng đầu.
 
Sáng tạo: Sáng tạo, đổi mới là động lực thúc đẩy sự phát triển của Satra và các doanh nghiệp thành viên, đội ngũ nhân sự và góp phần cho xã hội sau này. Ý tưởng mới luôn được khám phá và tiếp nhận như là giải pháp cho tương lai. Mọi lĩnh vực hoạt động của Satra phải luôn được đổi mới và ngày càng hòan thiện. Sáng tạo, đổi mới tạo ra niềm đam mê sẽ mang đến sự lớn mạnh và thành công cho Satra và các doanh nghiệp thành viên, và tác động tích cực đến phương pháp mà Satra tiếp cận công việc, dự án và khách hàng; Niềm đam mê trong sáng tạo giúp Satra và các doanh nghiệp đạt tới đỉnh cao của sự kiên trì, tập trung đối mặt với những trở ngại và giúp khám phá những cơ hội mới.
 
Liên kết hợp tác: Hợp tác bình đẳng và cùng có lợi trên tinh thần thượng tôn luật pháp và phát triển bền vững.

Video

Hình ảnh

  • ssss
  • ssss
  • ssss
  • ssss
  • ssss
  • ssss

Chuyên đề